File combination samsung C7108 C7108ZMU1AQJ1

File combination samsung C8 SM-C7108 C7108ZMU1AQJ1

COMBINATION_CBK_FA71_C7108ZMU1AQJ1_CBKFAC_CL12204461_QB15388449_REV04_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination Samsung:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, factory firmware fix một số trường hợp treo logo, lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời