File combination samsung C7 SM-C7000Z C7000ZCU2AQD1

File combination samsung C7 SM-C7000Z C7000ZCU2AQD1

COMBINATION_CHC_FA60_C7000ZCU2AQD1_CHCFAC_CL8689754_QB13154433_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination Samsung:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, factory firmware fix một số trường hợp treo logo, lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: TCmobile

Giá 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời