File Combination Samsung A5 SM-A500W

File Combination Samsung A5 A500W ( SM-A500W )

COMBINATION_OYA_FA44_A500WVLU1APA1_OYA1APA1_CL5837502_QB8104806_REV00_user_low_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb,…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination A500W , file combination a5 A500W , rom combination A500W, repair imei A500W, downgrade A500W, on adb A500W

Trả lời