File Combination S8 SM-G950W G950WSQU1AQI3

File Combination samsung galaxy S8 SM-G950W G950WSQU1AQI3

COMBINATION_FA70_G950USQU1AQI3_CL12340329_QB15107034_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination samsung G950W , rom combination G950W , repair firmware G950W , repair imei G950W, downgrade G950W , on adb G950W

Trả lời