File Combination S8 Plus SM-G955U G955FXXU1AQDB G955USQU1AQDA G955USQU1AQE5

File Combination S8 Plus SM-G955U G955FXXU1AQDB G955USQU1AQDA G955USQU1AQE5

Gồm 3 file:

COMBINATION_FA70_G955USQU1AQD8_CL11249373_QB13326524_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

COMBINATION_FA70_G955USQU1AQDA_CL11303241_QB13386458_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

COMBINATION_FA70_G955USQU1AQE5_CL11488480_QB13699464_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination g955u , rom combination g955u , repair firmware g955u , repair imei g955u , downgrade g955u , on adb g955u , file combination s8 plus g955u

 

Trả lời