File Combination S8 Plus SM-G955N G955NKSU1AQE3

File Combination samsung galaxy S8 Plus SM-G955N G955NKSU1AQE3

COMBINATION_FA70_G955NKSU1AQE3_CL11319700_QB13464726_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination samsung G955N , rom combination G955N , repair firmware G955N , repair imei G955N, downgrade G955N , on adb G955N , file combination G955N s8 plus

Trả lời