File Combination S7 SM-G930A G930AUCU4AQE5 và G930AUCU4AQG1

File Combination S7 SM-G930A G930AUCU4AQE5 và G930AUCU4AQG1

Gồm 2 file:

COMBINATION_FA60_G930AUCU4AQE5_CL7396706_QB13619963_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

COMBINATION_FA60_G930AUCU4AQG1_CL7396706_QB14299582_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination g930a , rom combination g930a , repair firmware g930a , repair imei g930a , downgrade g930a , on adb g930a , file combination s7 g930a

 

Trả lời