File Combination S5 SM-G900F G900FXXU1ANG1

File Combination S5 SM-G900F G900FXXU1ANG1

COMBINATION_OXA_FA44_G900FXXU1ANG1_OXA1ANG1_2167426_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination g900f , rom combination g900f , repair firmware g900f , repair imei g900f , downgrade g900f , on adb g900f , file combination s5 g900f

 

Trả lời