File Combination Note 8 SM-N950F N950FXXU1AQI7 N950FXXU1AQH7

File Combination Samsung Note 8 SM-N950F N950FXXU1AQI7 N950FXXU1AQH7

Nội dung tải về gồm 3 file 3 ver:

COMBINATION_FA70_N950FXXU1AQH7_CL12128666_QB14690869_REV00_user_mid_noship.tar.md5

COMBINATION_FA71_N950FXXU1AQI6_CL12326913_QB15106177_REV00_user_mid_noship.tar.md5

COMBINATION_FA71_N950FXXU1AQI7_CL12369759_QB15163137_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination samsung N950F , rom combination N950F , repair firmware N950F , repair imei N950F, downgrade N950F , on adb N950F , file combination N950F note 8

Trả lời