File Combination Note 8 N950N LV3 N950NKSU3ARA1

File Combination Samsung Galaxy Note 8 N950N LV3 N950NKSU3ARA1 dùng hỗ trợ độ 2 sim, Bypass account google….

COMBINATION_FA71_N950NKSU3ARA1_CL12728665_QB16458277_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination Samsung:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, factory firmware fix một số trường hợp treo logo, lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: TCmobile

Giá 199K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời