File combination Note 4 SM-N910V N910VVRU2APB1

File combination samsung Note 4 Verizon SM-N910V N910VVRU2APB1

COMBINATION_VZW_FA44_N910VVRU2APB1_VZW2APB1_CL2932719_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination N910V, rom combination N910V , repair firmware N910V, repair imei N910V, downgrade N910V , on adb N910V , file combination N910V

Trả lời