File Combination N9208D N9208DXU3APJ1 Note 5 2 sim

File Combination N9208D N9208DXU3APJ1 Samsung Note 5 2 sim Taiwan

COMBINATION_FA51_N9208DXU3APJ1_CL6352757_QB11161584_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination samsung N9208D , rom combination N9208D , repair firmware N9208D , repair imei N9208D , downgrade N9208D , on adb N9208D , file combination note 5 2 sim

Trả lời