File Combination J700H J700HXXU3AQD1 Samsung J7

File Combination J700H J700HXXU3AQD1 Samsung Galaxy J7

COMBINATION_OXY_FA51_J700HXXU3AQD1_OXY3AQD1_CL902935_QB13105070_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination samsung J700H, rom combination J700H , repair firmware J700H, repair imei J700H, downgrade G955N , on adb J700H , file combination J7 J700H

Trả lời