File combination J7 2017 SM-J730FM J730FMXXU1AQH1

File combination samsung J7 2017 SM-J730FM J730FMXXU1AQH1

COMBINATION_OXY_FA70_J730FMXXU1AQH1_OXYFAC_CL12038474_QB14528882_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination J730FM, rom combination J730FM , repair firmware J730FM, repair imei J730FM, downgrade J730FM , on adb J730FM , file combination J730FM

Trả lời