File Combination J7 2016 SM-J710F J710FXXU1AQC1

File Combination J7 2016 SM-J710F J710FXXU1AQC1

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU1AQC1_OXAFAC_CL7564487_QB12769350_REV03_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j710f , rom combination j710f , repair firmware j710f , repair imei j710f , downgrade j710f , on adb j710f, file combination j7 2016 j710f

 

Trả lời