File Combination J5 J500FN J500FNXXU1AOF8

File Combination J5 J500FN J500FNXXU1AOF8

COMBINATION_OXA_FA51_J500FNXXU1AOF8_OXA1AOF8_CL674999_QB5418872_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j500fn , rom combination j500fn , repair firmware j500fn , repair imei j500fn , downgrade j500fn , on adb j500fn , file combination j5

 

Trả lời