File Combination J5 2016 J510FN J510FNXXU1APJ2

File rom Combination J5 2016 J510FN J510FNXXU1APJ2

COMBINATION_FA60_J510FNXXU1APJ2_CL7558903_QB11265716_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j510fn , rom combination j510fn , repair firmware j510fn , repair imei j510fn , downgrade j510fn, on adb j510fn , file combination j5 2016

 

Trả lời