File Combination J330G J330GDXU2AQI2 Samsung J3 Pro

File Combination J330G J330GDXU2AQI2 LV bảo mật 2 Samsung J3 Pro

COMBINATION_OXY_FA70_J330GDXU2AQI2_OXY2AQI2_CL12105159_QB15042021_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 file combination j330g , rom combination j330g , repair firmware j330g , repair imei j330g , downgrade j330g , on adb j330g , file combination j3 pro j330g

Trả lời