File Combination J3 Pro SM-J330G J330GDXU1AQG4

File Combination J3 Pro SM-J330G J330GDXU1AQG4

COMBINATION_OXY_FA70_J330GDXU1AQG4_OXY1AQG4_CL11817984_QB14314270_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Xem thêm file LV2 tại File Combination J330G J330GDXU2AQI2 Samsung J3 Pro

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j330g , rom combination j330g , repair firmware j330g , repair imei j330g , downgrade j330g , on adb j330g , file combination j3 pro j330g

 

Trả lời