File Combination J3 2017 J330FN J330FNXXU1AQG2

File Combination J3 2017 J330FN J330FNXXU1AQG2

COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU1AQG2_OXAFAC_CL11660959_QB14206571_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j330fn , rom combination j330fn , repair firmware j330fn , repair imei j330fn , downgrade j330fn, on adb j330fn , file combination j3 2017

 

Trả lời