File Combination J3 2016 J320FN J320FNXXU0APE1

File Combination J3 2016 J320FN J320FNXXU0APE1

COMBINATION_OXA_FA51_J320FNXXU0APE1_OXAFA51_J320FNXXU0APE1_CL6907192_QB9471262_REV00_user_mid_noship.tar.md5

md5_OXA_OXAFA51_J320FNXXU0APE1_CL6907192_QB9471262_REV00_user_mid_noship.tar

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j320fn , rom combination j320fn , repair firmware j320fn , repair imei j320fn , downgrade j320fn , on adb j320fn , file combination j3 2016

 

Trả lời