File combination J2 SM-J200GU J200GUDXU3AQD1

File combination samsung J2 SM-J200GU J200GUDXU3AQD1

COMBINATION_OLB_FA51_J200GUDXU3AQD1_OLB3AQD1_CL7639321_QB13382393_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination samsung J200GU, rom combination J200GU , repair firmware J200GU, repair imei J200GU, downgrade J200GU , on adb J200GU , file combination J2 J200GU

Trả lời