File Combination J1 2016 J120FN J120FNXXU1APD1

File Combination J1 2016 J120FN J120FNXXU1APD1

COMBINATION_OJV_FA51_J120FNXXU1APD1_OJVAPD1_CL7399547_QB9138502_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j120fn , rom combination j120fn , repair firmware j120fn , repair imei j120fn , downgrade j120fn , on adb j120fn , file combination j1 2016

 

Trả lời