File Combination J120A J120AUCU2APJ1 Samsung Galaxy Express 3

File Combination J120A J120AUCU2APJ1 Samsung Galaxy Express 3

COMBINATION_ATT_FA60_J120AUCU2APJ1_ATTFAC_CL8084686_QB11163022_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 file combination j120a , rom combination j120a , repair firmware j120a , repair imei j120a , downgrade j120a , on adb j120a , file combination Samsung Galaxy Express 3

Trả lời