File combination J120A 6.0.1 J120AUCU4AQJ1

File combination samsung J120A AT&T 6.0.1 J120AUCU4AQJ1

COMBINATION_ATT_FA60_J120AUCU4AQJ1_ATTFAC_CL8084686_QB15447872_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination Samsung:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, factory firmware fix một số trường hợp treo logo, lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: TCmobile

Giá 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời