File Combination J100FN J100FNXXU0AOH1 Samsung J1

File Combination J1 J100FN J100FNXXU0AOH1

COMBINATION_OXE_FA44_J100FNXXU0AOH1_OXE0AOH1_CL360872_QB6051963_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination j100fn , rom combination j100fn , repair firmware j100fn , repair imei j100fn , downgrade j100fn , on adb j100fn , file combination j1

 

Trả lời