File Combination G950N G950NKSU1AQF1 samsung S8

File Combination SM-G950N G950NKSU1AQF1 samsung galaxy S8

COMBINATION_FA70_G950NKSU1AQF1_CL11405575_QB13828493_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


 File combination samsung G950N , rom combination G950N , repair firmware G950N , repair imei G950N , downgrade G950N , on adb G950N , file combination G950N han quoc

Trả lời