File bin unbrick cứu máy oppo r2001

Rom: File bin unbrick cứu máy oppo r2001

oppo r2001

File bin chuẩn read từ máy sống, dùng để cứu máy oppo r2001 unbrick do up rom.

File bin bản 4G, nếu máy bạn là bản 8G thì tham khảo tại đây

Flash qua Miracle box 2.27A crack full fix ẩn star button

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: unbrick oppo r2001 , file bin oppo r2001 , fix oppo r2001 ko len nguon

Trả lời