File 8800a RM-451 v10 tiếng Việt fix lỗi

8800a rm451 tieng viet

Bài viết liên quan: Nokia InfinityBEST V2.7 Crack Full 2015

File 8800a RM-451 v10 tiếng Việt fix lỗi

Dòng 8800a rm-451 là dòng dành riêng cho thị trường Trung Quốc nên mặc định ko có tiếng Việt.

Đây là file v10 đã edit fix bổ sung tiếng Việt. Hầu như trên mạng chưa ai chia sẻ file này.

File giá 149k VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: RM-451 tieng viet, RM-451 fix loi, file 8800a tieng viet, file 8800a fix loi

Bình luận

Trả lời