Rom Global Samsung Note 5 Hàn N920L N920S N920K 7.0 Tiêng Việt

Rom quốc tế Samsung Note 5 N90L / N920S / N920K 7.0, file flash trực tiếp qua odin, hoạt động

Xem chi tiết