Tool Flash fix lỗi Lumia chế độ máy bay

Tool Flash Lumia bị chế độ máy bay, ko tắt đc chế độ máy bay. Khả năng thành công 80%

Xem chi tiết

Tổng hợp sơ đồ mạch lumia 510 đến 1520 (update)

Xem thêm: Tổng hợp file flash lumia mới nhất Bộ file full sơ đồ mạch các dòng Nokia Lumia Bộ file

Xem chi tiết