Cách repair imei chip MTK ko cần root

android-repair

Cách repair imei hầu hết các dòng chip MTK ko cần root, repair trực tiếp. Test trên nhiều dòng oppo ok.

Gởi bởi: vodanhgsm999

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: repair imei chip mtk ko root , khoi phuc imei chip mtk ko can root

Trả lời