Bộ sưu tập Schematics Sony update

sony-xperia-logo

Bộ sưu tập sơ đồ sửa chữa schematics sony nhiều đời máy, cập nhật thường xuyên

J100
J200_J210
J220_J230
K310
k500
K510
K600
K700
K750
K790
K800
M600
P910
P990
s700
t230_t290
t610
t630
W300
w550
W700,W800i
W810
W850i
Z300i
z520
Z530
Z530i
Z610i
Z800
1_1911-ROA1281114_1_EN_D_RADIO.PDF
1078-ROA1281114_1_EN_C_LAYOUT.PDF
1911-ROA1281114_1_EN_D_BASEBAND_TOP.PDF
2_1911-ROA1281114_1_EN_D_BASEBAND.PDF
J300_schematics.pdf
K510_1078-KRH101449ENA.pdf
K510_1911-KRH101449ENA.pdf
K790_1_1911-ROA1281834_2D.pdf
K790_1078-ROA1281834_2ENE.pdf
K790_1911-ROA1281834_2D.pdf
K800_1_1911-ROA1281534_2B.pdf
K800_1078-ROA1281534_2F.pdf
K800_1911-ROA1281534_2C.pdf
listfile.bat
M600_1_1911-ROA2195796_F.pdf
M600_1911-ROA2195796_F.pdf
P990_1_1911-ROA2195765S.pdf
P990_1078-ROA2195765M.pdf
P990_1911-ROA219576S.pdf
SEMC_040511_BlockDiagram_ver016.pdf
SEMC_1_1911-ROA1281114_1_EN_D_RADIO.PDF
SEMC_1_1911-ROA1281153_EN_F_Radio.pdf
SEMC_1078-ROA1281114_1_EN_C_LAYOUT.PDF
SEMC_1078-ROA1281153_EN_E(1)_PCB_layout.pdf
SEMC_1078-ROA1281293_2_EN_G(1)_LAYOUT.PDF
SEMC_1911-ROA1281114_1_EN_D_BASEBAND_TOP.PDF
SEMC_1911-ROA1281153_EN_F_Radio_Baseband_Top.pdf
SEMC_2_1911-ROA1281114_1_EN_D_BASEBAND.PDF
SEMC_2_1911-ROA1281153_EN_F_Baseband.pdf
SEMC_2_1911-ROA1281293_2_EN_K_BASEBAND.PDF
SEMC_3_1911-ROA1281153_EN_F_Bluetooth.pdf
SEMC_3_1911-ROA1281293_2_EN_K_BLUETOOTH.PDF
SEMC_4_1911-ROA1281153_EN_F_FMRadio.pdf
SEMC_4_1911-ROA1281293_2_EN_K_FMRADIO.PDF
SEMC_BCT64_Radio_Baseband_Top.pdf
SEMC_BCT69_Radio.pdf
SEMC_BCT6B_Baseband.pdf
SEMC_BCT6D_PCB_Layout.pdf
SEMC_BCT70_PCB_Specification.pdf
SEMC_BCT9A_Radio.pdf
SEMC_BCT9C_Top.pdf
SEMC_BCT9E_Logic.pdf
SEMC_BCTA0_Organiser.pdf
SEMC_BCTA2_Bluetooth.pdf
SEMC_BCTA4_PowerManagement.pdf
SEMC_BCTA6_PCB_Layout.pdf
SEMC_Cora_Baseband_1911.pdf
SEMC_Cora_Bluetooth_1911.pdf
SEMC_Cora_FMRadio_1911.pdf
SEMC_PTX705_HVM_LCDFLEX_040802_final_approved.pdf
SEMC_PTX705_HVM_MAIN_040802_final_approved.pdf
SMEC_1_1911-ROA1281293_2_EN_K_RADIO.PDF
sony_cdx-f5700,_cdx-f5700x,_cdx-fw570_service_manual.pdf
sony_cdx-f5700,_cdx-f5700x,_cdx-fw570_service_manual_2.pdf
sony_cdx-f5700,_cdx-f5700x,_cdx-fw570_service_manual_3.pdf
sony_cdx-f7500,_cdx-f7700_service_manual.pdf
sony_cdx-f7500,_cdx-f7700_service_manual_2.pdf
sony_cdx-gt317ee,_sony_cdx-gt360_service_manual.pdf
sony_cdx-gt317ee,_sony_cdx-gt360_service_manual_2.pdf
sony_cdx-gt50w,_gt500,_gt500ee,_gt550_service_manual.pdf
sony_cdx-gt50w,_gt500,_gt500ee,_gt550_service_manual_2.pdf
sony_cdx-gt50w,_gt500,_gt500ee,_gt550_service_manual_3.pdf
sony_cdx-gt50w,_gt500,_gt500ee,_gt550_service_manual_4.pdf
sony_cdx-m800_service_manual.pdf
sony_cdx-m9900,_cdx-m9905x_service_manual.pdf
sony_cdx-m9900,_cdx-m9905x_service_manual_2.pdf
sony_cdx-r3300ee_service_manual.pdf
sony_cdx-s2200_service_manual.pdf
sony_xr-4880_service_manual.pdf
sony_xr-m510_service_manual.pdf
sony_xr-u500rds,_xr-u700rds_service_manual.pdf
sony_xr-u500rds,_xr-u700rds_service_manual_2.pdf

Tiếp tục cập nhật…

Gởi bởi: HNH-Mobile

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full schematics sony , file schematics sony , full so do mach sony , so do sua chua sony

Trả lời