Bộ sưu tập Schematics Oppo update

bocpua-g

Bộ sưu tập sơ đồ sửa chữa schematics oppo nhiều đời máy, cập nhật thường xuyên

N1
r1001
R2001
R815
R819
R827
R831K
U707
X9006
X909

Tiếp tục cập nhật…

Gởi bởi: HNH-Mobile

Giá: 59K VNĐ

Từ khóa: full schematics oppo , file schematics oppo , full so do mach oppo , so do sua chua oppo

Trả lời