Bộ sự tập file flash Nokia và Lumia tiếng Việt update thường xuyên

Tổng hợp file flash nokia và lumia mới nhất update thường xuyên

Bấm Ctrl + F nhập mã máy để tìm file

Tool flash Nokia InfinityBEST v2.7 crack full 2015

Tool flash lumia đời mới

Tool Flash fix lỗi Lumia chế độ máy bay

File Nokia:

File 8800a RM-451 v10 tiếng Việt fix lỗi

100 RH-130 v03.60
100 RH-130 v04.30
101 RM-769 v006.65
101 RM-769 v07.70
RM-907 ver 04.10-TV 
110 RM-827 v03.04 
110 RM-827 V03.26
110 RM-827 v03.33
112 RM-837 v03.26 
112 RM-837 v03.32 
1202 RH-112 v4.03
1208 RH-105 v5.91
1280 RM-647 v007.000
1600 RH-64_7.02
1616 RH-125 v6.51
1800 RM-653 v6.51
200 RM-761 v10.58 
200 RM-761 v10.60
200 RM-761 v11.56
200 RM-761 v11.64 Vietnames
200 RM-761 v11.81
200 RM-761 v11.95
201 RM-799 v11.56
201 RM-799 v11.81 
201 RM-799 v11.95 
202 RM-834 v20.28
202 RM-834 v20.37
202 RM-834 v20.52 
203 RM-832 v20.26
203 RM-832 v20.52
205 RM-862 v03.19
206 RM-872 v03.58 
206 RM-872 v04.51
220 RM-969-20.14.11
2323c RM-543 v09.55
300 RM-781 v07.03 
300 RM-781 v07.44
300 RM-781 v07.49
300 RM-781 v07.57
302 RM-813 v14.26
302 RM-813 v14.53
303 RM-763 v13.47
303 RM-763 v14.38
303 RM-763 v14.60
303 RM-763 v14.76
305 RM-766 v3.60
305 RM-766 v07.42
306 RM-767 v03.63
306 RM-767 v05.93
306 RM-767 v07.42
308 RM-838 v05.80
308 RM-838 v05.85
309 RM-843 v05.80
309 RM-843 v05.85
310 RM-911
311 RM-714 v03.81
311 RM-714 v03.90
311 RM-714 v05.92

311 RM-714 v07.36
2330c RM-512 v09.85
2690 RM-635 v10.65
2700c RM-561 v9.98
2730c RM-578 v10.47
3110c RM-237 v7.30 ( File full VietNamese )
3120c RM-364 v10.00
3120c RM-365 v10.00
3500c RM-272 v7.21
3600 RM-352 v07.23
3710 RM-510 v4.30
3720c RM-518 v10.16
500 RM-750 v111.020.0059 
500 RM-750 v111.021.0028 
5030c RM-524 v5.01
5130 RM-495 v7.97
5200 RM-174 v7.20
5220 RM-411 v7.23
5230 RM-593 v40.8.003 Vietnames by Mạnh Trần
5230 RM-588 V51.0.002 
5233 RM-625 v51.1.002
5300 RM-146 v7.20
5310 RM-303 v10.10
5320 RM-409 v4.13
5530 RM-504 v40.0.003 
5610 RM-242 v10.0
5630 RM-431 v12.20 
5630 RM-431 v013.009 
5800 RM-356 v60.0.003
603 RM-779 v111.030.0609 
603 RM-779 v112.010.1404
603 RM-779 v113.010.1506 
6020 RM-30 v05.20
6085 RM-198 v6.00
6280 RM-78 v06.43
6300 RM-217 V7.21_gold
6300 RM-217 v7.30( File full VietNamese )
6303c RM-443 v10.10
6303c RM-443 v10.12 Logo T-Mobile Vietnamese TV ok
6500s RM-240_12.35 Vietnamese ok By HoaiTrung
6700c RM-470_13.21Logo T-Mobile Vietnamese Gold HoaiTrung
6700s RM-576 v071.004 
6720c RM-424 v032.001 
6730c RM-566 v031.022
700 RM-670 v111.030.0609
700 RM-670 v112.010.1404
701 RM-774 v111.030.0609 
7100s RM-438_6.31
7210 RM-436 v7.23
7230 RM-604_10.82 Vietnamese Ok By HoaiTrung
7310 RM-379 v9.40
7500 RM-249 v05.21
7510 RM-398 v6.65
7610 RM-354 v7.23
7900 RM-264 v4.80C1-01 RM-607 v06.15
C2-00 RM-704 v03.82 
C2-00 RM-704 v03.99
C2-01 RM-721 v11.20 
C2-01 RM-721 v11.21
C2-01 RM-721 v11.40 
C2-03 RM-702 v06.97 
C2-03 RM-702 v07.48
C2-03 RM-702 v07.63
C2-05 RM-724 v08.79
C3-00 RM-614 v08.71 
C3-01 RM-640 v07.16
C3-01 RM-640 v07.51
C3-01 RM-776 v06.75
C5-00 RM-645 v071.005
C5-02 RM-745 v081.003
C5-02 RM-745 v091.002
C5-02 RM-745 v101.003
C5-03 RM-697 v22.0.007
C5-03 RM-697 v23.0.015
C5-06 RM-816 v22.6.007 
C5-06 RM-816 v23.6.015 
C6-00 RM-612 v42.0.004 
C6+RM-624_42.2.004 ( VietNamese by HoaiTrung )
C6-01 RM-601 v022.014 
C6-01 rm-601 v025.007 
C6-01 RM-601 v111.040.1511 
C7-00 RM-675 v022.014
C7-00 RM-675 v111.030.0609
C7-00 RM-675 v111.040.1511N8 RM-596 v025.007
N8 RM-596 v111.030.0609
N8 RM-596 v111.040.1511
N81 RM-223 v24.0.002 
N82 RM-313 v35.0.002 
N85 RM-333_31.002
N86 RM-484 v30.009 
N95 RM-320 v35.0.001
N96 RM-247 v30.033
N96 RM-247_30.101 HoaiTrung
N97 RM-505 v22.0.110
N97 RM-555 v30.0.004E5-00 RM-632 v091.001
E5-00 RM-632 v101.003
E52 RM-469 v081.003 
E52 RM-469 v091.003 
E6-00 RM-609 v022.014 
E6-00 RM-609 v111.130.0625
E6-00 RM-609 v111.140.0058 
E63 RM-437 v510.21.010
E7-00 RM-626 v022.014
E7-00 RM-626 v111.030.0609
E71 RM-346 v510.21.009
E72 RM-530 v081.003
E72 RM-530 v091.003X1-01 RM-713 v07.50 
X2-00 RM-618 v08.35
X2-01 RM-709 v8.70
X2-02 RM-694 v10.91
X2-02 RM-694 v11.79 
X2-05 RM-772 v08.30
X3 RM-540 v11.00
X3-02 RM-639 v07.16 
X3-02 RM-639 v07.51
X3-02 RM-775 v06.75
X3-02 RM-775 v07.32
X6 RM-559 v40.0.002 
X7-00 RM-707 v025.007 
X7-00 RM-707 v111.030.0609
X7-00 RM-707 v111.040.1511
Phần mềm nối đuôi: Tải về

File Lumia:

1020 rm 875 https://www.fshare.vn/file/63JAG41FVT79

1320 rm 996 https://www.fshare.vn/file/ZKLZV884NMXI

1520 rm 937 https://www.fshare.vn/file/51FQ8M4GMKM8

430 rm 1067 https://www.fshare.vn/file/L4HTFB4C2XCM

432 rm 1099 https://www.fshare.vn/file/4AV8AH9IJVLZ

435 rm 1069 https://www.fshare.vn/file/QX95MH7BQIZ6

520 rm 914 https://www.fshare.vn/file/7QWYV89CLSTJ

521 rm 915 https://www.fshare.vn/file/Z7T7AIIQW3C6

525 rm 998 https://www.fshare.vn/file/HR3UR1JDZKKV

530 rm 1019 https://www.fshare.vn/file/G2LIL3FKBLRR

532 rm 1031 https://www.fshare.vn/file/1BBBBEREFMMW

535 rm 1090 https://www.fshare.vn/file/2HY3C37GC6HM

540 rm 1141 https://www.fshare.vn/file/FUONWBKL12X8

610 rm 835 https://www.fshare.vn/file/ZO6K3GR579G7

620 rm 846 https://www.fshare.vn/file/RBZTVOFVVFAT

625 rm 943 https://www.fshare.vn/file/Z8VHIUFC37E4

630 rm 978 https://www.fshare.vn/file/DDHZCFVT79EW

635 rm 975 https://www.fshare.vn/file/5ITAN7ONWBLQ

640 rm 1077 Link

710 rm 803 https://www.fshare.vn/file/DB7RX6R4X4EG

720 rm 885 https://www.fshare.vn/file/IZ6K4K718T63

730 rm 1040 https://www.fshare.vn/file/1QB23ZH3SFHV

800 rm 801 https://www.fshare.vn/file/KYTX1YH8E1NW

820 rm 825 https://www.fshare.vn/file/DSNMV874MKQN

822 rm 845 https://www.fshare.vn/file/YA8XU5UK14AR

830 rm 984 https://www.fshare.vn/file/O2V18RWXOA7U

900 rm 823 https://www.fshare.vn/file/YN6IVKYTWWHF

920 rm 821 https://www.fshare.vn/file/THMDP8QP468D

925 rm 910 https://www.fshare.vn/file/5R4X4FKAID1S

930 rm 1045 https://www.fshare.vn/file/UCSQZJF8JT66

NOKIA X RM 980 https://www.fshare.vn/file/5EA1WBH8F8JR

NOKIA X+ RM 1053 https://www.fshare.vn/file/YTVPNTXWHD6G

NOKIA X2 RM 1013 https://www.fshare.vn/file/25BTXYPFQ58E

NOKIA XL RM 1030 Link

Trả lời