Bộ cài Chplay đầy đủ Android 2x 3x 4x 5x 6x

Bộ cài Chplay đầy đủ Android 2x 3x 4x 5x 6x

Bo cai chplay

Bộ cài chplay full cho android đầy đủ các phiên bản android 2.3 , android 4.0 , android 4.1 , android 4.2 , android 4.3 , android 4.4 , android 5.0 , android 6.0

Root máy, chép đè thư mục system vào

Update bổ sung 5.1

Gởi bởi: TienTung

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: cai chplay may trung quoc , cai chplay may xach tay , bo cai chplay

Trả lời