Giải pháp repair LG màn hình hồng DBI Err Fatal!

Giải pháp fix LG dính lỗi màn hình hồng ko vào đc download mode để up rom, sau khi fix vào đc download bình thường, file fix ko sử dụng box, ko tháo máy, ...

Xem chi tiết

Hướng dẫn repair LG D380 lỗi DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler

Giải pháp fix LG D380 lỗi DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler hiện màn hình màu hồng, ko vào đc download mode để chạy fw. DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler : DBI ERR Fatal! ...

Xem chi tiết