Rom stock masstel N470 MT6572 diệt virus ok

File Rom stock masstel N470 MT6572 diệt virus ok Rom gốc masstel n470 MTK 6572 tiếng Việt flash qua SP Flash Tool. Diệt virus, fix treo logo , mã bảo vệ , ứng dụng dừng đột ...

Xem chi tiết