Arbutus Ar5 – Rom stock flash tool + rom bin read full unbrick cứu máy

Nhận máy khách mang tới trong tình trạng chạy phần mềm mất nguồn, cắm pc nhận MTK, flash rom chuẩn vào lên ok full chức năng. Nội dung tải về bao gồm: Rom gốc ...

Xem chi tiết