Giải pháp repair LG màn hình hồng DBI Err Fatal!

Giải pháp fix LG dính lỗi màn hình hồng ko vào đc download mode để up rom, sau khi fix vào đc download bình thường, file fix ko sử dụng box, ko tháo máy, ...

Xem chi tiết