Rom stock G360H Trung Quốc MT6572 File SP Flash Tool + File bin

File: Rom stock G360H Trung Quốc MT6572 File SP Flash Tool + File bin Rom stock Samsung Galaxy Core Prime G360H Trung Quốc ( hàng fake ) chip MT6572. Rom chuẩn backup từ máy sống, gồm ...

Xem chi tiết

Rom gốc Gionee P4 MT6582 Tiếng Việt chính thức

Rom gốc Gionee P4 MT6582 Tiếng Việt chính thức File tiếng Việt chính thức, ổn định up qua flash tool. Flash bằng:  Tool Flash Máy Trung Quốc SP Flash Tool V5 Giá Bán: 50k ...

Xem chi tiết