Hướng dẫn repair LG D380 lỗi DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler

Giải pháp fix LG D380 lỗi DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler hiện màn hình màu hồng, ko vào đc download mode để chạy fw. DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler : DBI ERR Fatal! ...

Xem chi tiết

Giải pháp repair emmc fix oppo rung, treo data wipe failed

Giải pháp hướng dẫn repair emmc oppo fix rung, treo wipe data failed Yêu cầu có UFI Box hoặc Easy Jtag   Gồm 1 cách làm với ufi box, 2 cách làm đối với Easy Jtag, ...

Xem chi tiết

Rom stock quốc tế all S7 S7 EDGE mỹ full file

Rom stock quốc tế hoạt động ổn định như máy VN, Kernel gốc ko nóng ko lag, ko bị lỗi vặt, có update qua ota, tiếng Việt đầy đủ, full file flash qua odin ...

Xem chi tiết