Rom tiếng Việt Otel OS1 Flash Tool + Bin unbrick cứu máy

rom-goc-otel-os1

rom-otel-os1-read-full-bin

rom-stock-otel-os1-tieng-viet

screenshot_2015-01-01-07-01-05

screenshot_2015-01-01-11-56-37

screenshot_2015-01-01-07-01-10

 

Rom stock Otel OS1 Full flash qua Sp Flash Tool + file bin read full flash ok qua Miracle Box crack

CPU MTK6572 – Rom ver 4.4.2 tiếng Việt đầy đủ hoạt động ổn định, dùng unbrick cứu máy, diệt virus, fix treo logo, fix mất imei baseband,…

Nội dung tải về bao gồm file flash tool và file bin.

Gởi bởi: Phạm Hưng

Giá: 69K VNĐ

Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung của Bài viết này. Giá: 69 000.00 VNĐ

Từ khóa: rom goc otel os1 , rom stock otel os1 flash tool , file bin otel os 1 unbrick , fix imei baseband otel os1

 

Trả lời