Rom stock tiếng việt lenovo s890 sp flash tool

File: Rom stock tiếng việt lenovo a890 sp flash tool

lenovo 890 tieng viet

Rom gốc lenovo s890 mtk6577 flash qua sp flash tool

Dùng để nạp tiếng việt, diệt virus, fix treo logo, ứng dụng bị dừng,..

Gởi bởi: QuangDangGsm

Giá: 69K VNĐ

Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung của Bài viết này. Giá: 69 000.00 VNĐ

Từ khóa: rom lenovo s890 mt6577 , tieng viet lenovo s890 , rom stock lenovo s890 tieng viet

Phản hồi: “Rom stock tiếng việt lenovo s890 sp flash tool

Trả lời