Rom stock Philips Xenium v387 tiếng Việt 4.4.2

Rom stock Philips Xenium v387 tiếng Việt 4.4.2

rom philips 387 tieng viet

Screenshot_2014-01-01-00-00-32 Screenshot_2014-01-01-00-00-46

Screenshot_2014-01-01-00-00-57Screenshot_2016-07-16-09-29-41

Rom stock philips v387 4.4.2 full tiếng Việt flash qua Sp flash tool

Dùng để nạp tiếng Việt , diệt virus , fix treo logo , ứng dụng bị ngừng ok

Giá: 69K VNĐ

Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung của Bài viết này. Giá: 69 000.00 VNĐ

Từ khóa: rom stock philips v387 , rom tieng viet philips v387 , unbrick philips v387 , viet hoa philips v387

Xem thêm: File bin Philips v387 4.4.2 tiếng Việt rom stock cứu máy

Trả lời