Hướng dẫn fix lỗi iphone lock 9.3.2 chưa jailbreak

Hướng dẫn fix lỗi iphone lock 9.3.2 chưa jailbreak

Fix loi iphone 5 5c 5s 6 6p 6s 6sp

Hướng dẫn fix lỗi iphone lock ios 9.3.2 chưa jailbreak

Fix đc cho 5 5c 5s 6 plus 6s 6s plus,..

Fix đc danh bạ, face time , my number , *101# , gần như full giống quốc tế.

Gởi bởi: lamnguyen

Giá: 49K VNĐ

Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung của Bài viết này. Giá: 49 000.00 VNĐ

Từ khóa: fix loi ios 9.3.2 chua jailbreak , fix loi 5 9.3.2 , fix loi 5c 9.3.2 , fix loi 5s 9.3.2 , fix loi 6 9.3.2 , fix loi 6 plus 9.3.2 , fix loi 6s 9.3.2 , fix loi 6s plus 9.3.2

Phản hồi: “Hướng dẫn fix lỗi iphone lock 9.3.2 chưa jailbreak

Trả lời