Bộ sưu tập Schematics Xiaomi update

Bộ sưu tập sơ đồ sửa chữa schematics xiaomi nhiều đời máy, cập nhật thường xuyên Xiaomi M3 Xiaomi Mi1 Xiaomi Mi1S listfile.bat mi2_cdma_p2_1227.pdf MI2_CDMA_P2_BOTTOM_update.pdf MI2_CDMA_P2_TOP_update.pdf mi2_p4_0917.pdf MI2_P4_bottom_layer_mirror.pdf MI2_P4_top.pdf mi2-explode-drawing.pdf Tiếp tục cập nhật… Gởi ...

Xem chi tiết

[Unbrick] Tool đưa máy Xiaomi vào EDL (Download) từ fastboot

Một số máy Xiaomi chip qualcomm khi vọc vạch up sai bản khiến mãy ko thể flash ở chế độ fastboot đc nữa, tool báo lỗi Failed (remote:device is locked. Cannot flash images)) mặc dù đã ...

Xem chi tiết