Rom stock S7 G930AZ 7.0 Tiếng Việt Full file unbrick

Full file Rom stock samsung S7 AT&T G930A ver 7.0 mới nhất có tiếng Việt, hoạt động ổn định, không hao pin, nóng máy, flash unbrick, fix lỗi phần mềm,…

Xem chi tiết

Full file – Rom stock samsung S6 EDGE Plus G928A 7.0 tiếng Việt

Rom stock Samsung S6 EDGE Plus G928A ( AT&T ) ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

Xem chi tiết