Rom fix Oppo R1011 lỗi s_ft_enable_dram_fail (0xfc0) 4032

Oppo R1011 lỗi s_ft_enable_dram_fail khi flash rom qua Sp Flash Tool Rom Oppo R1011 fix s_ft_enable_dram_fail (4032) , (0xfc0) ok Nhận máy trong tình trạng treo, flash rom sp flash tool báo lỗi s_ft_enable_dram_fail , file rom full ...

Xem chi tiết

Giải pháp repair emmc fix oppo rung, treo data wipe failed

Giải pháp hướng dẫn repair emmc oppo fix rung, treo wipe data failed Yêu cầu có UFI Box hoặc Easy Jtag   Gồm 1 cách làm với ufi box, 2 cách làm đối với Easy Jtag, ...

Xem chi tiết