[Unbrick] Tool đưa máy Xiaomi vào EDL (Download) từ fastboot

Một số máy Xiaomi chip qualcomm khi vọc vạch up sai bản khiến mãy ko thể flash ở chế độ fastboot đc nữa, tool báo lỗi Failed (remote:device is locked. Cannot flash images)) mặc dù đã ...

Xem chi tiết

Tool Flash fix lỗi Lumia chế độ máy bay

Tool Flash Lumia bị chế độ máy bay, ko tắt đc chế độ máy bay. Khả năng thành công 80% Giá: 69K VNĐ Từ khóa: fix 520 che do may bay , fix 525 ...

Xem chi tiết

Giải pháp root S7 G930T S7 EDGE G935T để nạp tiếng Việt

File: Giải pháp root S7 G930T S7 EDGE G935T để nạp tiếng Việt Giải pháp root để cài tiếng Việt cho samsung S7 G930T và S7 EDGE G935T Nội dung giải pháp gồm: File ...

Xem chi tiết